Renovering på Västra Lundby

Vi har tidigare informerat om en större, kommande renovering på Västra Lundby som kommer att genomföras de kommande åren. Preliminärt skulle ett nytt informationsmöte hållas innan sommaren men vi har valt att skjuta fram det mötet.

Själva renoveringen kommer att påbörjas i januari 2019. I vilket hus vi börjar och med vad kan vi ännu inte svara på. Vi ser därför fram emot att kunna ge alla berörda hyresgäster mer information under hösten