Snart är vintern här!

Träden börjar bli kala och vintern kommer allt närmare. Hur ser Bostadsbolagets beredskap ut inför vinterns snöröjning? – Det är ett dilemma att vi inte kan veta i förväg hur vintern blir. Men vi har en beredskap genom avtal med våra entreprenörer. Deras riktmärke är att börja röja undan när snödjupet når fem centimeter under pågående snöfall och tre centimeter vid avslutat snöfall, säger Tobias Vinberg, chef för fastighetsskötsel.
Inom fyra timmar
Hur snabbt kan man förvänta sig att ett område röjs klart? – Våra bostadsområden ska ha gjorts tillgängliga inom fyra timmar, vad gäller infarter till parkeringar och vid entréer. Man ska då kunna gå ut med sopor till moloken och ta sig till bilen utan att pulsa i snö. Men Tobias poängterar att vid ett kraftigt snöfall, kommer entreprenörerna tillbaka och finjusterar med maskiner och handskottning. Även Bostadsbolagets egen personal backar upp med insatser under dagtid. – Blir det ett mycket kraftigt snöfall måste vi göra prioriteringar för vilka platser som röjs först. Prio ett är då att frigöra vägar så att räddningstjänsten kan komma fram och att se till entréer vid trygghetsboenden så att färdtjänst kan komma intill, säger Tobias.
Halka lurigt att se
Svårast under vintern är att möta upp halkan i rätt tid, fortsätter han. – Halka syns inte på samma sätt som snö. Här följer vi och våra entreprenörer noga väderleksrapporterna, vi åker även ut och tittar hur det ser ut i områdena. Som komplement till vår halkbekämpning har vi ställt ut sandlådor på strategiska platser, så att hyresgäster själva kan åtgärda plötslig halka när den uppkommer.

Snö på en snöskyffel