TILLFÄLLIGT HYRESSTÖD TILL LOKALHYRESGÄSTER PGA COVID-19

På grund av Covid-19 har Bostadsbolaget beslutat att ge ett tillfälligt hyresstöd till de lokalhyresgäster som verkar inom de branscher som regeringen har specificerat i ” Förslag som skickas till kommissionen – föreslagna branscher att ta emot hyresstöd”.

 

Rabatten utgör 50 % av den fasta hyran för perioden april-20 till och med juni-20. Rabatten erhålles genom ett avdrag på maj- och junihyran. Rabatten för april regleras retroaktivt på julihyran.

 

Alla våra lokalhyresgäster som tillhör de branscher som regeringen specificerat har fått ett brev från Bostadsbolaget där de erbjuds att kontakta ekonomiavdelningen för att få del av denna rabatt.