Uppfräschning av lekplatser

Nyligen blev lekplatsen på Sprättebrunn i Skänninge klart och nu arbetar vi för fullt med att det ska bli fint på Trojenborg. På Trojenborg finns det ett nytt skepp att leka i och snart är även den nya sandlådan på plats för leksugna barn att gräva i.

Blå gunga på Trojenborg
Jimmy på gungbräda
arbete med lekplatsen på tunet