Varmvattenavstängning Prästgårdsliden 24/6

Onsdag den 24 juni mellan kl 8:00-22:00 kommer varmvattnet vara avstängt på Prästgårdsliden. Avbrottet beror på inkoppling av nya fjärrvärmen. För mer info kontakta Områdesteam Mjölby Norra tel 0142-677 770.