Ventilationsstopp Kyrkogatan 15 A & B

På grund av reparation av ventilationsaggregaten kommer ventilationen vara avstängd under torsdag (30/1) och fredag (31/1)  på Kyrkogatan 15 A & B. Arbetet kommer att börja på 15 A för att sedan gå vidare till 15 B. För vidare information kontakta Peder Hahne, Drifttekninker på Bostadsbolaget, på telefon 0142-483022.